ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน675  
  สารสนเทศ, JHCIS819  
  งานประกัน239  
  งานสุขภาพภาคประชาชน578  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,655  
  งานควบคุมโรค684  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ841  
  งานบริหาร491  
  พัฒนาบุคลากร324  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,277  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค443  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต95  
  งานอนามัยโรงเรียน37  
  งานแพทย์แผนไทย56  
  งานอนามัยแม่และเด็ก123  
  งานพัฒนาศาสนสถาน11  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ49  
  เกี่ยวกับโปรแกรม1  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (102/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (105/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (50/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (68/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (65/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
10591 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนเม.ย.58 (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
1 เม.ย. 2558 : 15:20
10588 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน เมษายน 2558 (1/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
1 เม.ย. 2558 : 09:28
10587 : ส่งใบเบิกยา เดือน เมษายน 2558 (1/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
1 เม.ย. 2558 : 09:27
10572 : เบิกวัคซีนเดือน เม.ย.58 (2/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
31 มี.ค. 2558 : 14:11
10565 : เบิกวัคซีนเดือนเมษายน58 (2/0)
รพสต.นานาค
30 มี.ค. 2558 : 15:21
10553 : เบิกวัคซีน เม.ย.58 (3/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
30 มี.ค. 2558 : 10:39
10547 : ขอเบิกวัคซีนเดือนเมษายน พ.ศ.2558 (2/0)
รพสต.ศาลาใหม่
27 มี.ค. 2558 : 16:08
10545 : เบิกวัคซีน เดือนเมษายน (7/0)
รพสต.พร่อน
27 มี.ค. 2558 : 14:59
10543 : ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน เม.ย คะ (9/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
27 มี.ค. 2558 : 14:29
10530 : ส่งรายงานการแพ้ยาเดือนมีนา58 (6/0)
รพสต.นานาค
25 มี.ค. 2558 : 16:54
10517 : ใบเบิกวัคซีน มี.ค.58 (1/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
25 มี.ค. 2558 : 10:40
10502 : ส่งใบเบิกวัคซีน เมษายน 58 (4/0)
รพสต.บ้านโคกงู
23 มี.ค. 2558 : 12:13
10499 : ส่งใบเบิกยากูบู (5/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
23 มี.ค. 2558 : 10:56
10466 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนมีนาคะ (4/0)
รพสต.ศาลาใหม่
10 มี.ค. 2558 : 22:12
10465 : ใบเบิกเวชภัณฑ์ยาเดือนมีนาคะ (4/0)
รพสต.ศาลาใหม่
10 มี.ค. 2558 : 22:12
10455 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยามี.ค.58 (9/0)
รพสต.บางขุนทอง
9 มี.ค. 2558 : 12:57
10454 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยาเดือน มี.ค.58 (8/0)
รพสต.บางขุนทอง
9 มี.ค. 2558 : 12:56
10452 : ใบเบิก วัคซีน เดือนมีนาคม58 (10/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
9 มี.ค. 2558 : 11:47
10449 : เบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา (8/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
6 มี.ค. 2558 : 15:23
10448 : เบิกยา (7/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
6 มี.ค. 2558 : 15:21

กำลังแสดงหน้าที่ 1/64 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office