ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน660  
  สารสนเทศ, JHCIS811  
  งานประกัน239  
  งานสุขภาพภาคประชาชน559  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,540  
  งานควบคุมโรค641  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ831  
  งานบริหาร461  
  พัฒนาบุคลากร318  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,192  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค435  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต82  
  งานอนามัยโรงเรียน36  
  งานแพทย์แผนไทย39  
  งานอนามัยแม่และเด็ก97  
  งานพัฒนาศาสนสถาน11  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ32  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (97/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (99/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (45/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (64/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (60/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
10141 : ส่งใบเบิกยา รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง แก้ไขใหม่ (8/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
15 ต.ค. 2557 : 14:18
10117 : ส่งเบิกยาเดือนตุลาคม 57 ค่ะ (5/0)
รพสต.นานาค
13 ต.ค. 2557 : 11:43
10113 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือน ต.ค. 57 (7/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 ต.ค. 2557 : 21:34
10112 : ส่งใบเบิกยาเดือน ต.ค. 57 (7/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 ต.ค. 2557 : 21:31
10110 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (7/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10109 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (4/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10108 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (3/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10105 : เบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตุลาคม 57 ค่ะ (7/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 13:59
10104 : เบิกยา ตุลาคม 57 ค่ะ (7/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 13:57
10102 : เบิกยาประจำเดือนตุลาคม (9/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
9 ต.ค. 2557 : 12:46
10099 : ขอเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม พ.ศ.2557 (10/0)
รพสต.ศาลาใหม่
8 ต.ค. 2557 : 14:17
10096 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนตุลาคม (7/0)
รพสต.บางขุนทอง
7 ต.ค. 2557 : 13:41
10095 : ส่งใบเบิกยาเดือนตุลาคม (9/0)
รพสต.บางขุนทอง
7 ต.ค. 2557 : 13:40
10093 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม แก้ไข้ใหม่ (9/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
7 ต.ค. 2557 : 11:17
10092 : เบิก เวชภัณฑ์ ตค.57 (6/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
7 ต.ค. 2557 : 10:47
10091 : เบิกยา ต.ค.57 (7/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
7 ต.ค. 2557 : 10:46
10090 : เบิกยาพร่อน/ตามแบบฟอร์มงป 58 (11/0)
รพสต.พร่อน
7 ต.ค. 2557 : 10:32
10089 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม(แก้ไข) (4/0)
รพสต.บางขุนทอง
7 ต.ค. 2557 : 10:16
10088 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนตุลาคม (3/0)
รพสต.บางขุนทอง
7 ต.ค. 2557 : 10:04
10086 : ขอเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(ต.ค.) (6/0)
รพสต.พร่อน
3 ต.ค. 2557 : 15:39

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office