ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน679  
  สารสนเทศ, JHCIS820  
  งานประกัน241  
  งานสุขภาพภาคประชาชน591  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,744  
  งานควบคุมโรค758  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ848  
  งานบริหาร505  
  พัฒนาบุคลากร327  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,368  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค467  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต103  
  งานอนามัยโรงเรียน42  
  งานแพทย์แผนไทย68  
  งานอนามัยแม่และเด็ก147  
  งานพัฒนาศาสนสถาน11  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ72  
  เกี่ยวกับโปรแกรม2  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (104/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (105/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (50/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (69/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (67/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
10986 : เบิกวัคซีนเดือรกรกฎาคม58 (0/0)
รพสต.นานาค
2 ก.ค. 2558 : 11:39
10985 : เบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ก.ค.58 (0/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
2 ก.ค. 2558 : 08:53
10984 : ส่งเบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาก.ค.58 (2/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
2 ก.ค. 2558 : 08:49
10983 : ส่งใบเบิกยา (1/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
2 ก.ค. 2558 : 08:48
10982 : เบิกวัคซีน กค.58 (1/0)
รพสต.พร่อน
1 ก.ค. 2558 : 16:35
10980 : เบิกเวช มิใช่ยา กค.58 (0/0)
รพสต.พร่อน
1 ก.ค. 2558 : 16:33
10979 : เบิกยา กค.58 (1/0)
รพสต.พร่อน
1 ก.ค. 2558 : 16:32
10972 : ใบเบิกวัคซีน ก.ค.58 (1/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
30 มิ.ย. 2558 : 15:22
10968 : ส่งใบเบิกวัคซีน ก.ค.58 (2/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
30 มิ.ย. 2558 : 13:34
10967 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนก.ค.58 (1/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
30 มิ.ย. 2558 : 11:30
10965 : ขอส่งใบเบิกวัคซีนประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 (2/0)
รพสต.ศาลาใหม่
29 มิ.ย. 2558 : 15:23
10963 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนก.ค.58 (3/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
29 มิ.ย. 2558 : 14:16
10960 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ก.ค (3/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
26 มิ.ย. 2558 : 14:59
10957 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน ก.ค 58 (1/0)
รพสต.บางขุนทอง
26 มิ.ย. 2558 : 13:39
10956 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน กรกฎาคม (2/0)
รพสต.บ้านโคกงู
26 มิ.ย. 2558 : 13:02
10907 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือน มิ.ย. (1/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
19 มิ.ย. 2558 : 15:27
10906 : ใบเบิกยาเดือน มิ.ย. (2/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
19 มิ.ย. 2558 : 15:26
10854 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน มิ.ย.58 (10/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 มิ.ย. 2558 : 15:53
10853 : ส่งใบเบิกยาเดือน มิ.ย. 58 (9/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 มิ.ย. 2558 : 15:52
10852 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา ศาลาใหม่คะ (7/0)
รพสต.ศาลาใหม่
10 มิ.ย. 2558 : 14:57

กำลังแสดงหน้าที่ 1/68 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office