ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน675  
  สารสนเทศ, JHCIS819  
  งานประกัน241  
  งานสุขภาพภาคประชาชน581  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,681  
  งานควบคุมโรค692  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ846  
  งานบริหาร501  
  พัฒนาบุคลากร324  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,293  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค444  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต96  
  งานอนามัยโรงเรียน37  
  งานแพทย์แผนไทย62  
  งานอนามัยแม่และเด็ก124  
  งานพัฒนาศาสนสถาน11  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ54  
  เกี่ยวกับโปรแกรม1  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (102/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (105/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (50/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (68/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (65/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
10677 : ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน พค.58 (2/0)
รพสต.บ้านโคกงู
26 เม.ย. 2558 : 10:11
10642 : เบิกมิใช่ยาเดือนเมษายน (6/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
9 เม.ย. 2558 : 12:09
10641 : เบิกยาเดือนเมษายน (6/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
9 เม.ย. 2558 : 12:08
10640 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน เม.ย.58 (7/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
9 เม.ย. 2558 : 12:01
10639 : ส่งใบเบิกยา เดือน เม.ย 58 (4/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
9 เม.ย. 2558 : 11:59
10637 : เบิกเวชภันฑ์ไม่ใช่ยาเดือนเมษายนค่ะ (4/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
9 เม.ย. 2558 : 10:27
10636 : เบิกเวชภันฑ์ยาเดือนเมษายนค่ะ (3/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
9 เม.ย. 2558 : 10:27
10622 : ส่งใบเวชไม่ใช่ยา เม.ย.58 (1/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
7 เม.ย. 2558 : 15:27
10621 : ส่งใบเบิกยา เม.ย.58 (3/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
7 เม.ย. 2558 : 15:26
10620 : ส่งเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนเมษายน58 (1/0)
รพสต.นานาค
7 เม.ย. 2558 : 15:20
10619 : ส่งเวชภัณฑ์มิใช่ยา (1/0)
รพสต.นานาค
7 เม.ย. 2558 : 15:19
10618 : ส่งใบเบิกยาเดือนเมษายน.58 ให้ห้องยาค่ะ (1/0)
รพสต.นานาค
7 เม.ย. 2558 : 15:18
10608 : เปิกยา (3/0)
รพสต.บ้านโคกงู
3 เม.ย. 2558 : 13:51
10607 : เวชภัณฑ์มิใช้ยา (0/0)
รพสต.บ้านโคกงู
3 เม.ย. 2558 : 13:51
10597 : ส่งใบเบิกยา เดือน เมษายน 2558 แก้ไขใหม่ (2/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
3 เม.ย. 2558 : 11:20
10595 : เบิกยา รพ.สต.บ้านโคกยาง เดือนเม.ย 58 ค่ะ (0/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
3 เม.ย. 2558 : 11:04
10591 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนเม.ย.58 (6/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
1 เม.ย. 2558 : 15:20
10588 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน เมษายน 2558 (9/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
1 เม.ย. 2558 : 09:28
10587 : ส่งใบเบิกยา เดือน เมษายน 2558 (8/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
1 เม.ย. 2558 : 09:27
10572 : เบิกวัคซีนเดือน เม.ย.58 (2/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
31 มี.ค. 2558 : 14:11

กำลังแสดงหน้าที่ 1/65 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office