ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน679  
  สารสนเทศ, JHCIS820  
  งานประกัน241  
  งานสุขภาพภาคประชาชน591  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,758  
  งานควบคุมโรค760  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ852  
  งานบริหาร505  
  พัฒนาบุคลากร328  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,388  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค469  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต104  
  งานอนามัยโรงเรียน43  
  งานแพทย์แผนไทย70  
  งานอนามัยแม่และเด็ก155  
  งานพัฒนาศาสนสถาน12  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ74  
  เกี่ยวกับโปรแกรม2  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (104/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (106/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (50/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (69/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (67/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
11047 : เบิกวัคซีน ส.ค.58 (4/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
29 ก.ค. 2558 : 16:04
11046 : ขอเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม 2558 (6/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
29 ก.ค. 2558 : 14:26
11044 : ขอเบิกวัคซีนประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558 (4/0)
รพสต.ศาลาใหม่
29 ก.ค. 2558 : 10:48
11041 : เบิกวัคซีนสิงหาคม58 (3/0)
รพสต.นานาค
28 ก.ค. 2558 : 15:11
11036 : เบิกวัคซีน สค.58 (5/0)
รพสต.บ้านโคกงู
27 ก.ค. 2558 : 13:57
11023 : เบิกวัคซีนเดือน สิงหาคม 58 (9/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
24 ก.ค. 2558 : 09:26
11006 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน ก.ค. 58 (9/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
11 ก.ค. 2558 : 00:07
11005 : ส่งใบเบิกยาเดือน กรกฎาคม 58 (10/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
11 ก.ค. 2558 : 00:03
11004 : เบิกมิใช่ยาเดือนกรกฎามคม 2558 (9/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
10 ก.ค. 2558 : 10:54
11003 : เบิกยาประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (12/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
10 ก.ค. 2558 : 10:54
11002 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใชยา เดือน กค.58 คะ (8/0)
รพสต.ศาลาใหม่
9 ก.ค. 2558 : 22:33
11001 : ใบเบิกเวชภัณฑ์ยา เดือน กค.58 คะ (11/0)
รพสต.ศาลาใหม่
9 ก.ค. 2558 : 22:32
11000 : เบิกเวชภัณฑ์ ก.ค 2558 ค่ะ (9/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
9 ก.ค. 2558 : 11:11
10999 : เบิกยา เดือน ก.ค ค่ะ (8/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
9 ก.ค. 2558 : 11:10
10998 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก.ค.58 (9/0)
รพสต.บางขุนทอง
9 ก.ค. 2558 : 10:59
10997 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยา ก.ค.58 (9/0)
รพสต.บางขุนทอง
9 ก.ค. 2558 : 10:57
10996 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์ยาเดือนกค.58 ให้ห้องยาค่ะ (10/0)
รพสต.นานาค
9 ก.ค. 2558 : 10:18
10995 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนกค..58ค่ะ (7/0)
รพสต.นานาค
9 ก.ค. 2558 : 10:17
10994 : เบิกเวชภันฑ์ยา ก.ค. ค้า (10/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
8 ก.ค. 2558 : 09:16
10992 : ส่งใบเบิกยา ก.ค.58 (12/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
6 ก.ค. 2558 : 13:12

กำลังแสดงหน้าที่ 1/69 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office