ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  สารสนเทศ, JHCIS839  
  งานประกัน241  
  งานสุขภาพภาคประชาชน630  
  งานส่งเสริมสุขภาพ4,088  
  งานควบคุมโรค969  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ897  
  งานบริหาร573  
  พัฒนาบุคลากร330  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,748  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค522  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ36  
  งานสุขภาพจิต115  
  งานอนามัยโรงเรียน75  
  งานแพทย์แผนไทย110  
  งานอนามัยแม่และเด็ก242  
  งานพัฒนาศาสนสถาน16  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ115  
  เกี่ยวกับโปรแกรม2  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
12365 : แจ้งรายละเอียดวัคซีนนะคะ (18/0)
suwapat nareepol
7 ก.ค. 2559 : 14:30
11208 : ขนาดการใช้ยาในเด็ก (44/0)
suwapat nareepol
21 ก.ย. 2558 : 16:08
11207 : บัตรเฝ้าระวัง Intensive ADR (28/0)
suwapat nareepol
21 ก.ย. 2558 : 15:38
09370 : drug interaction รพ. (113/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (120/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
12402 : เบิกวัคซีนเดือน ส.ค.59 (0/0)
รพสต.บางขุนทอง
25 ก.ค. 2559 : 13:54
12379 : เบิกวัคซีน (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
12 ก.ค. 2559 : 09:33
12377 : เบิกเวชภัณฑ์ยา ก.ค.59 (6/0)
รพสต.ศาลาใหม่
10 ก.ค. 2559 : 22:15
12376 : เบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา ก.ค 59 (3/0)
รพสต.ศาลาใหม่
10 ก.ค. 2559 : 22:14
12373 : ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน ก.ค 59 (3/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
8 ก.ค. 2559 : 11:48
12369 : เบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนกรกฏาคม ปี 59 (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
8 ก.ค. 2559 : 09:35
12368 : เบิกยาเดือนกรกฏาคม ปี 59 (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
8 ก.ค. 2559 : 09:34
12367 : ส่งใบเบิกวัคซีนประจำเดือน ก.ค.ค่ะ (4/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
8 ก.ค. 2559 : 09:22
12366 : เบิกยาและสมุนไพร กค59 (7/0)
รพสต.บางขุนทอง
7 ก.ค. 2559 : 14:59
12363 : เบิกิใช่ยาประจำเดือนกรกฎาคม 59 (4/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
7 ก.ค. 2559 : 09:55
12362 : ส่งใบเบิกยาเดือน ก.ค.59 (8/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
7 ก.ค. 2559 : 09:54
12360 : ใบเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(กค.59) (8/0)
รพสต.พร่อน
5 ก.ค. 2559 : 15:47
12359 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนกค.59 (10/0)
รพสต.นานาค
5 ก.ค. 2559 : 12:08
12358 : ส่งใบเบิกยาเดือนกค.59 (14/0)
รพสต.นานาค
5 ก.ค. 2559 : 12:07
12357 : เบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา เดือน ก.ค.59 (9/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
5 ก.ค. 2559 : 11:40
12356 : เบิกยา เดือน ก.ค.59 (12/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
5 ก.ค. 2559 : 11:39
12355 : เบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ก.ค.59 (9/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
5 ก.ค. 2559 : 11:22
12354 : ส่งเบิกยา ก.ค.59 (9/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
5 ก.ค. 2559 : 11:21
12351 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือน ก.ค.59 (9/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
4 ก.ค. 2559 : 12:36
12350 : ส่งใบเบิกยาเดือน ก.ค.59 (15/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
4 ก.ค. 2559 : 12:35

กำลังแสดงหน้าที่ 1/87 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office