ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน654  
  สารสนเทศ, JHCIS806  
  งานประกัน237  
  งานสุขภาพภาคประชาชน546  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,468  
  งานควบคุมโรค609  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ816  
  งานบริหาร429  
  พัฒนาบุคลากร314  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,140  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค423  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต74  
  งานอนามัยโรงเรียน36  
  งานแพทย์แผนไทย31  
  งานอนามัยแม่และเด็ก72  
  งานพัฒนาศาสนสถาน9  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ27  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (81/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (89/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (37/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (55/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (53/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
09843 : เบิกวัคซีน ส.ค.57 แก้ไขพี่ประวิทย์ (6/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
14 ส.ค. 2557 : 15:24
09841 : เบิกยา สค.57 (6/0)
รพสต.พร่อน
14 ส.ค. 2557 : 13:15
09832 : ส่งใบเบิกยาเดือน สิงหาคม 57 (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
13 ส.ค. 2557 : 15:13
09831 : ใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา เดือน สิงหาคม 57 (5/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
13 ส.ค. 2557 : 15:09
09829 : เบิกเวชภันฑ์ไม่ใช่ยา สิ.ค. ค้า (4/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
13 ส.ค. 2557 : 13:40
09828 : เบิกยาเดือน สิ.ค ค้า (6/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
13 ส.ค. 2557 : 13:39
09827 : ส่งเบิกเวชภัณฑ์ ส.ค. (7/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
13 ส.ค. 2557 : 13:06
09823 : ส่งเบิกเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา (3/0)
รพสต.นานาค
13 ส.ค. 2557 : 10:49
09822 : ส่งเบิกยาเดือน ส.ค.57ค่ะ (4/0)
รพสต.นานาค
13 ส.ค. 2557 : 10:47
09820 : ใบเบิกวัคซีน ส.ค.57 (8/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
8 ส.ค. 2557 : 13:54
09819 : เบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา (7/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
8 ส.ค. 2557 : 13:51
09818 : เบิกยาประจำเดือนสิงหาคม (9/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
8 ส.ค. 2557 : 13:50
09812 : เบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม (8/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
7 ส.ค. 2557 : 13:36
09811 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม (7/0)
รพสต.บ้านโคกงู
6 ส.ค. 2557 : 15:56
09810 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม (7/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
6 ส.ค. 2557 : 15:50
09808 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือนสิงหาคม (6/0)
รพสต.บางขุนทอง
6 ส.ค. 2557 : 13:59
09807 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือนสิงหาคม (7/0)
รพสต.บางขุนทอง
6 ส.ค. 2557 : 13:58
09806 : ส่งใบเบิกยาเดือนสิงหาคม (7/0)
รพสต.บางขุนทอง
6 ส.ค. 2557 : 13:58
09803 : ขอเบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(ส.ค.) (7/0)
รพสต.พร่อน
5 ส.ค. 2557 : 12:35
09801 : เบิกวัสดุงานบ้านงานครัว ส.ค.57 (7/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
4 ส.ค. 2557 : 12:32

กำลังแสดงหน้าที่ 1/57 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office