ระบบรับส่งข้อมูล สสอ.ตากใบ   
ผู้ใช้งานปัจจุบัน : ()

  รายการ รับ-ส่ง ไฟล์

  งานยุทธศาสตร์และแผนงาน664  
  สารสนเทศ, JHCIS811  
  งานประกัน239  
  งานสุขภาพภาคประชาชน559  
  งานส่งเสริมสุขภาพ3,554  
  งานควบคุมโรค647  
  งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ831  
  งานบริหาร472  
  พัฒนาบุคลากร319  
  บริหารเวชภัณฑ์ (ยา วัคซีน จากรพ.ตากใบ)1,202  
  งานคุ้มครองผู้บริโภค435  
  ฝ่ายเวชฯ รพ.ตากใบ35  
  งานสุขภาพจิต82  
  งานอนามัยโรงเรียน36  
  งานแพทย์แผนไทย39  
  งานอนามัยแม่และเด็ก100  
  งานพัฒนาศาสนสถาน11  
  งานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ32  
หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
09370 : drug interaction รพ. (97/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:15
09369 : เกณฑ์การประเมินรพสต. (99/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 20:01
09368 : ตัวอย่าง med error (48/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:56
09367 : เภสัชกรประจำแต่ละรพสต. (65/0)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:54
09366 : เอกสารส่งข้อมูลแพ้ยากลับมายังรพ. (62/1)
suwapat nareepol
2 มิ.ย. 2557 : 19:53
10212 : เบิกวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเดือน(พ.ย.57) (3/0)
รพสต.พร่อน
29 ต.ค. 2557 : 16:08
10211 : เบิกวัคซีนพฤศจิกายน57 (7/0)
รพสต.นานาค
29 ต.ค. 2557 : 14:25
10209 : เบิกวัคซีน พ.ย.57 (2/0)
รพสต.บ้านโคกยาง
29 ต.ค. 2557 : 09:22
10204 : แก้ไข ใหม่ ส่งใบเบิกวัคซีน เดือน พ.ย 57 (3/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
28 ต.ค. 2557 : 14:50
10203 : ส่งใบเบิกวัคซีนเดือน พ.ย 57 (3/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
28 ต.ค. 2557 : 14:44
10202 : ส่งใบเบิกวัคซีน พ.ย.57 (2/0)
รพสต.เกาะสะท้อน
28 ต.ค. 2557 : 14:39
10194 : ส่งใบเบิกวัคซีน พ.ย.57 (7/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
27 ต.ค. 2557 : 15:14
10191 : ใบเบิกวัคซีนเดือน พ.ย.57 (4/0)
รพสต.บ้านโคกงู
27 ต.ค. 2557 : 14:05
10180 : ขอเบิกวัคซีนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (5/0)
รพสต.ศาลาใหม่
27 ต.ค. 2557 : 10:08
10179 : ขอเบิกวัคซีนเดือนพ.ย.57 (4/0)
รพสต.บ้านโคกมือบา
27 ต.ค. 2557 : 10:07
10141 : ส่งใบเบิกยา รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง แก้ไขใหม่ (10/0)
รพ.สต.บ้านตะเหลี่ยง
15 ต.ค. 2557 : 14:18
10117 : ส่งเบิกยาเดือนตุลาคม 57 ค่ะ (9/0)
รพสต.นานาค
13 ต.ค. 2557 : 11:43
10113 : ส่งใบเบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยาเดือน ต.ค. 57 (7/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 ต.ค. 2557 : 21:34
10112 : ส่งใบเบิกยาเดือน ต.ค. 57 (9/0)
รพสต.บ้านทรายขาว
10 ต.ค. 2557 : 21:31
10110 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (9/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10109 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (4/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10108 : เบิกยา ตุลาคม 57 (ใหม่ค่ะ ) (3/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 15:14
10105 : เบิกเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตุลาคม 57 ค่ะ (8/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 13:59
10104 : เบิกยา ตุลาคม 57 ค่ะ (7/0)
รพสต.บ้านโคกงู
10 ต.ค. 2557 : 13:57
10102 : เบิกยาประจำเดือนตุลาคม (13/0)
รพ.สต.บ้านกูบู
9 ต.ค. 2557 : 12:46

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


email : pairo0102@gmail.com
takbai public health office